Web Title:70學年度 第一屆音樂班70學年度 第一屆音樂班

臺南市大成國中113學年度 音樂班鑑定招生~

臺南市大成國中113學年度

音樂班鑑定報名時間3/25-3/29

上班時間至本校教務處報名
---------------------------------------------------------------------------

鑑定培訓課程

時間:113.4.13(六)/113.4.20(六)

上午9:10~11:10

地點:本校音樂館一樓欣賞室

★報考本校音樂班者皆可免費參加

★4.13(六)同時段於本校音樂館二樓教室舉辦大成音樂班簡介/環境介紹,歡迎家長蒞臨參加!

搜尋